Synd och dom

Jag vet att rubriken inte är lockande. Talet om synd och dom är för många  förfärande och avskräckande – men det går inte att undvika. Vi behöver förstå vad orden handlar om, så vi söker Guds erbjudande. Ett accepterande vadGud kan och vill göraför oss.

Synd är ett agerande, men kan också vara en underlåtenhet att agera – när det behövs. Synd handlar om ditt agerande mot Gud och mot medmänniskor. Jesus Kristus poängterar detta med orden:

“Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Matt 22:37-40

Just så enkelt är det. Den bibliska lagen bygger på dessa två bud och bryter man mot ett av dem, har man syndat. Säkert inser du att vi alla, vid flera tillfällen, gör oss skyldiga till att synda – även om vi varken stjäl eller mördar, eller vad vi nu ser som tydliga exempel på synd.

Guds Ord varnar oss från att negligera detta – att vi faktiskt, bevisligen, har syndat, dvs inte hållit buden. Vi är alla,på grund av detta, redan dömda – för alla har syndat.

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

1 Joh 1:8

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg…

Jes 53:6

När Jesus vid ett tillfälle talar om tro (frälsning) säger Han:

“Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd…”

Joh 3:18

Det är alltså ur den bilden vi måste förstå hur vi har det ställt  inför evigheten. Guds Ord uttalar inga hot. Guds Ord beskriver en lägesrapport, en realitet: Vi är redan dömda. Hur bra vi än menar oss vara, hur godhjärtat vi menar oss handla, hur långt från att stjäla och mörda vi än är, har vi också alla handlat fel – många gånger – och genom detta är vi dömda. 

Vi döms inte för att vi inte tror. Vi erbjuds trons frälsning, från den dom vi redan bär på – tro som leder till omvändelse, överlåtelse och efterföljelse av Jesus Kristus.

Lämna en kommentar